Lepo branje je zelo pomemben del bogoslužja. »Božja beseda je namreč živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč …« (Heb 4,12a). Zato je zelo pomembno, da verniki slišijo in razumejo, kaj bralec bere pri maši.

Branje pri maši je posebna cerkvena služba, za katero se kandidata pooblasti. Obstaja slovesna pooblastitev za službo lektorja (bralca), kjer škof izroči kandidatu Sveto pismo z besedami: »Prejmi knjigo Svetega pisma in beri Božjo besedo, zvesto in razločno, da bo njena moč delovala v srcih ljudi.«

Takšne pooblastitve v naši župniji ne izvajamo. Iz tega obreda pa se vidi pomembnost službe bralca pri bogoslužju in nakazuje, kako naj bralec bere Božjo besedo.

Dnevna Božja beseda