LETO XIV., štev. 06 - Junij 2017


V NAŠI ŽUPNIJI PRED 50. LETI

  

Če bi vas vprašal kaj je bilo pred 50. leti pomembnega v naši župniji bi mogoče pomislili na novo mašo našega rojaka p. dr. Marjana Cafuta. Gotovo lep spomin, ki se ga bomo spominjali danes na Vidovo nedeljo, posebej pa, ko bo na Aninsko nedeljo obhajal na Selah zlato mašo.
Za našo župnijo pa je pomemben dogodek izpred 50 let rušenje gospodarskega poslopja in začete gradnje novega župnišča. V Kroniki na str. 202 piše:
Takoj v začetku leta je Zadruga Haloze vrnila naše gospodarsko poslopje, ki ga je imela v najemu.
Po posvetu s provincialnim delegatom za SLO p. Martinom Vidovičem  smo sklenili, da se poruši gospodarsko poslopje, ki ga je v letu 1936 sezidal tedanji župnik p. Konstantin Ocepek. S tem gradbenim materialom bi naj zgradili novo župnišče. V maju smo začeli s podiranjem. Skupščina Občine Ptuj nam je izdala dovoljenje za lokacijo in gradnjo novega župnijskega poslopja skoraj na istem mestu, kjer je stalo gospodarsko  poslopje.
Delo
je v polnem teku. Župljani se lepo odzivajo in prihajajo na prostovoljno delo.
Načrti
za župnišče so stali 1.200.000 din.
Pa še to:
Letos smo imeli sv. birmo na Alojzijev god 21. junija. Gospoda škofa je nadomeščal generalni vikar dr. Jože Meško. Vseh birmancev je bilo 436. Hm, Hmm…
Kronika nam marsikaj pove kako so ljudje v fari sodelovali.

LETO 2017

Nova pomembna letnica, če bomo začeli s prenovo naše župnijske cerkve sv. Vida. Upam, da ste se že prepričali o potrebnosti te obnove. Potrebna je sanacija zidov s sušilnim ometom (kolikor bo potrebno). Celotno cerkev bomo prepleskali. Potrebna obnova elektrike, zlasti v zakristiji - nova armaturna plošča. Novi projekt pa je krstni kamen, ki ga je treba namestiti pred zaključkom pleskarskih del, ker bo poseg v zid pod okni prezbiterija. Mnogi pa že čakajo nestrpno obnovo klopi.
Vse to nas čaka, začnemo pa to jesen.
Na vseh nas pa je, da razmišljamo in da mogoče vsak mesec v ta namen nekaj od svojega damo načrtno v ta namen. Dovolj je ena kuverta v katero bomo dajali svoje namenske prihranke v ta namen, »zrno do zrna pogača…« Dekanijski duhovniki smo te dni bili na romanju na Pollaubergu. Nazaj gre smo se blizu Lipnice oglasili v kraju Vogau kjer smo v vasi kot je Videm odkrili krasno cerkev sv. Vida. To bi morali videti vaši farani, so rekli nekateri. Cerkev res ponos kraja. Jaz pa sem si mislil: če bodo vsi koliko nas je vsaj nekaj dali bo na vsakega prišlo veliko manj kot če bomo samo nekateri prispevali. Vse te naše načrte pa izročim v priprošnjo sv. Antonu Padovanskemu, njemu v čast smo opravili tudi letošnjo tridnevnico in lepo obhajali njegov praznik. Vsi moramo verovati s trdno vero: Z Božjo pomočjo bo šlo.

p. Tarzicij, žpk.

OBVESTILA IN DOGODKI

Birma
med dogodki leta je na prvem mestu sv. birma. Vseh birmancev je bilo 68. Vse birmance prosimo, da se v jeseni vključijo: eni v deveti letnik verouka, ki bo bolj mladinsko obarvan, srednješolci pa se naj vključijo v mladinsko skupino, ki bo v jeseni gotovo začela ponovno delovati.

Obhajilo
je bilo nadvse lep dogodek za otroke in župnijo. Velika zahvala staršem, ki so lepo sodelovali in so prišli s takimi izvirnimi idejami, ki jih tudi v Avstriji nismo srečali. S temi straši bi bilo lepo še naprej sodelovati.

Binkošti
srečanje ostarelih kot vedno lepo in prijetno. Za Občino in župnijo je lepo, da sodelujemo. Za oboje je lažje, ker si delo za srečanje porazdelimo.

ŽK dekanije Ptuj Zavrč - na Vidmu
V sredo, 21. junija ob17h pridejo vse ŽK naših dekanij na Videm. Vsi člani ŽK opravijo veliko prostovoljnega dela. Prav je, da pridejo enkrat na leto skupaj in se malo poveselijo na pikniku, ki ga poravnajo župniki ali sami. Naše sodelavce prosim, da bi bili dobri gostitelji in sodelavci pri pripravi piknika.

Frančiškov tabor
vsako leto se  Frančiškovi  iz vseh  KB dobimo na letnem taboru. Iskali smo različne destinacije pa pravijo, da je najboljše pri sv. Vidu. Srečanje je vedno na državni praznik, ker pa je 25. junij pri nas Janževo žegnanje zato bo letos v soboto. Tema srečanja bo DOMOVINA. Zato posebej vabimo k maši ob 11.45 h, ki jo bo vodil vojaški vikar g. Jakopič. Lepo vabljeni.

Janževa nedelja
letos jo obhajamo v nedeljo 25. junija, ko je tudi državni praznik. To je za nas tudi žegnanjska nedelja, ko se spominjamo posvetitve naše župnijske cerkve. Pri Janžu bo slavnostna maša ob 10 h ki jo bo vodil p. Jože Petek. Pri maši bo blagoslov Janževih in drugih rož. Sledi pogostitev.

Oratorij
Otroci oratorij se približuje. Čimprej se prijavite ali s prijavnico, ki jo dobite v župnišču ali preko interneta. Gotovo še nisi pozabil(a) na dogodivščine z lanskega oratorija. Poučne kateheze in delavnice, igre z veliko vode, spanje v šotoru, prijtelje, izlet, banse, petje... Tudi letos bomo skupaj preživeli 5 nepozabnih dni počitnic. Od 3. do 7. julija. Rok za prijavo je 25. 6. 2017. Kaj več si lahko preberete in si ogledate slike s prejšnjih oratorijev na www.oratorij-videm.si.


Izdaja: Župnija sv. Vida - Videm pri Ptuju; Odgovarja: p. Tarzicij Kolenko, župnik moderator (031 892 384)
Spletna stran: www.sv-vid-pri-ptuju.si