Pomagati sočloveku v stiski, delati dobro vsakomur, to je krščanska dolžnost. Obenem pa je to najprepričljivejši dokaz odrasle vere kristjana, ki v vsakem človeku vidi svojega brata, sestro, božjega otroka, ki je ustvarjen po božji podobi in bi rad v življenju dosegel srečo.

Gornje besede so vodilo tudi prostovoljk in prostovoljcev župnijske Karitas sv. Vid, ki deluje že vrsto let. V praksi župnijska Karitas nudi pomoč prebivalcem z območja naše župnije v različnih oblikah. Najpogostejša oblika je dodeljevanje prehrambenih paketov, ki vsebujejo osnovna živila (moko, sladkor, olje, riž, testenine, itd).

Prostovoljke in prostovoljci Karitas obiskujejo tudi ostarele in bolne na domu ali v domovih za ostarele ter jim tako lajšajo osamljenost. Tradicionalni so že obiski v domu upokojencev na Ptuju, v Muretincih, Ormožu in Lukavcih s skromnim obdarovanjem za božič in za veliko noč. Enkrat letno pa organizirajo tudi binkoštno srečanje starejših in bolnih.

Sredstva za svoje delo župnijska Karitas sv. Vid pridobiva od Škofijske Karitas Maribor (v obliki hrane), denarna sredstva pa od dobrotnikov v obliki zbranih sredstev nabirke ene nedelje v letu in prostovoljnih prispevkov.


Delovni urnik: vsak torek ob 16.00 uri – zimski čas; ob 17.00 – poletni čas