MAŠNI NAMENI

17.01.

NEDELJA

2.med letom

Sv. Anton, pušč.

08.00 za + Ano Tetičkovič

09.00 za + Štefana Vidoviča

10.00 za + Elizabeto Bratušek in Melito Donaj

Sela: 10.00 za farane

18.01.

PONEDELJEK

Sv. Marjeta Ogrska

08.00 za + Marijo Ropič

19.00 na čast M:B. za zdravje

19.01.

TOREK

Sv. Suzana, muč.

08.00 za + Jožefa Šeruga

19.00 za + Štefana Vidoviča in st. Senekovič

20.01.

SREDA

Sv. Fabijan in

Sebastjan, muč.

08.00 za + Štefko Fridauer

19.00 za + Marijo Podgoršek

21.01.

ČETRTEK

sv. Neža, muč.

08.00 za + Ano Krušič

19.00 za + Barbaro Tušek, 30. dan

22.01.

PETEK

Sv. Vincencij (Vinko)

Dk. muč.

08.00 za + Martina Meško

19.00 za + Jožefa Korpiča

23.01.

SOBOTA

Sv. Henrik, duh.

08.00 za + Marijo Cafuta

19.00 za + Marijo Krajnc

Sela: 08.30 za + Antona Zupaniča

24.01.

NEDELJA

3. med letom

Svetopisemska

Sv. Frančišek Sal.

08.00 za + Ivana Vaupotiča

Facebook: 09.00 za župljane

10.00 za + Frančiško Benčina in Franceta Perovška

Sela: 10.00 za + Ano, obl. Alojza Potočnika, Lovra Žgavca in pok. Vinko

DOBRO JE VEDETI

 • Navodila slovenskih škofov - koronavirus
 • ŠENTVIŠKI ZVON
 • IZJAVA SLOVENSKIH ŠKOFOV
  Slovenski škofje podpirajo vsa prizadevanja za zaščito zdravja ljudi. V letu 2020 smo bili soočeni s pandemijo, ki je omejilo naše življenje in izpostavljeni težkim socialnim in ekonomskim razmeram. V javnosti so različna mnenja glede cepljenja. Papež Frančišek je napovedal, da se bo dal cepiti in k temu spodbuja vse katoličane. Zato škofje priporočamo vsem, da se po posvetu z osebnim zdravnikom odločijo za cepljenje.
 • MAŠE
  pri nas imamo maše med tednom ob 8h in 19h in to v cerkvi, ker je večji prostor. Ker nekateri svojci za pokojnega ne pridejo k maši zato lahko še kdo drugi pride, saj ne bomo presegli normativa. Še naprej bo ob nedeljah maša ob 9h z direktnim prenosom na Fb. Poleg tega sta še maši ob 8h in 19h v cerkvi in na Selah ob 10h.
 • VEROUK
  ni še izgledov za redni verouk. Zato prosimo, da v tem tednu obdelate naslednjo lekcijo. Pravočasno povemo, da bodo šli k prvemu obhajilu le tisti, ki bodo delali redne naloge in bodo pokazali primerno znanje, tistim ki ne bodo pripravljeni se prejem zakramentov preloži za naslednjo leto.
 • POGREBI
  V tem tednu ni bilo pogrebov. Imamo pa kar nekaj faranov v bolnici na Covid oddelku in jih priporočamo v molitev.
 • ANTONOVO
  Vse, ki danes godujejo, posebej p. Antonu Borovnjaku, želimo po priprošnji sv. Antona zdravja in božjega varstva.
 • BIRMANCI
  Nadaljujejo z veroukom in sicer preko Zoom srečanj. Podrobnejša navodila prejmejo na Fb ali na spletni strani župnije sv. Vida. Voditelji skupin bodo svoji skupini poslali dodatne navodila.
 • VERSKI TISK
  V mesecu januarju prosimo, da naročniki poravnajo Družino in Ognjišče. Naročnino poravnajte v župnišču ali po maši. Če hočemo biti pravilno informirani je prav da preberemo kaj takega, kar ni v dnevnem časopisju. Obenem tako skrbimo za svojo osebnostno rast.
  Še imamo zalogo Marijanskih koledarjev.

  Družina, Ognjišče je na voljo v preddverju cerkve. Vzemite še za katerega soseda ali prijatelja.
  Na razpolago je Družina, Ognjišče, Mavrica, Misijonska obzorja, Brat Frančišek, ...
  Naročnike družine prosimo, da vzamejo tudi za nazaj, če niso pri maši.
  Odslej imajo vsi naročniki Družine in Ognjišča napisana imena. Vsak naročnik vzame svojega.

OZNANILA SV. DRUŽINA / SELA

NEDELJA