MAŠNI NAMENI

13.06.

VIDOVA NEDELJA

NEDELJA

11. med letom

06.30 za + Marijo Mlakar

08.00 za + Olgo Lukman

10.00 za vse pok farane in občane

10.00 v zahvalo za 30 let zakona in vse + Forstnerič-Cafuta

Sela 08.00 za + Martina Tominc

14.06.

.PONEDELJEK

Sv. Valerijan in Rufin

19.00 za + Darinko Cimerman

19.00 za + Friderika Šimenka in st. Jožefa in Gero Šimenko

15.06.

TOREK

Sv. Vid, m.

19.00 za + Marijo Golob, 30.dan

19.00 za + Nežo Lozinšek, obl. st. Valh in vse +Lozinšek-Vaupotič

16.06.

SREDA

Sv. Beno, šk.

19.00 za + Marijo Kolednik

19.00 za + Matildo Mihelač

17.67.

ČETRTEK

Sv. Albert duh.

19.00 za + Marijo Goričan

19.00 za + Martina Meška

18.06.

PETEK

Amand, šk.

19.00 za + Angelo Mohorko

19.00 za + Stanislava Mlakarja, druž. Tement-Mlakar

19.06.

SOBOTA

Sv. Romuald, op.

19.00 za + Silvo Petek, obl. in vse pok. Petek

19.00 za + Ivana in Jožefo, obl. in + Plajnšek in + Plajnšek

20.06.

NEDELJA

12. med letom

06.30 za + Olgo Samec

08.00 za + Andreja Gaiserja, obl. in + Štrafela-Gaiser

10.00 za + Štefana Veseliča

Sela 08.00 za farane

 

DOBRO JE VEDETI

     

 • VIDOVA NEDELJA – SV. ANTON PADOVANSKI
  Danes sovpadata praznika Vidova nedelja in praznik sv. Antona Padovanskega.
  Osrednjo slovesnost ob 10h vodi dekan Ciril Čuš. Sodelujejo vse župnijske skupine.
  Zahvala za vaš dar. To je danes od oktobra bil prvi ofer.
  Po 10. maši bo pogostitev za vse v šotoru.
 • SEJA ŽPS
  Med ostalim je sklenjeno, da nadaljujemo z obnovo zvonov na cerkvi sv. Vida, ki je zaradi corone bila prekinjena. Zbrali smo že skoraj več kot polovico sredstva in moramo akcijo zaključiti. Vsa gospodinjstva bodo prejle drugo župnijsko pismo v katerem se želimo zahvaliti vsem darovalcem in vzpodbuditi tiste, ki še niso nič darovali.
 • BIRMA
  Bo prihodnjo nedeljo, 20. junija ob 10h v prireditvenem šotoru. Ljudje se zberejo v šotoru, birmanci pa pred cerkvijo in potem se v procesiji podajo v šotor.
  Priprava na prejem birme poteka po skupinah.
  Slikanje po birmi bo na stopnicah pri Vidovi kleti.
 • SREČNJE Z NADŠKOFOM P. DR. MARTINOM KMETCEM.
  Večer z nadškofom bo v soboto, 26. junija ob 19h v šotoru. Priprave so v teku. Po programu nas bo baje presenetila Lancova vas, saj je njihov rojak.
 • JANŽEVA NEDELJA
  bo 27. junija ob 10h pri Janžu, ki jo bo daroval nadškof Martin Kmetec.
 • PRVOOBHAJANCI
  naj pridejo po slike od prvega obhajila in spričevala.
 • ČIŠČENJE CERKVE
  Za čiščenje in krašenje cerkve v mesecu juniju bodo skrb za cerkev prevzeli iz Dravinjskega Vrha in Majskega Vrha. Dravci bodo na vrsti v juliju.
 • VERSKI TISK
  Družina, Ognjišče
  je na voljo v preddverju cerkve. Vzemite še za katerega soseda ali prijatelja.
  Na razpolago je Družina, Ognjišče, Mavrica, Misijonska obzorja, Brat Frančišek, ...
  Naročnike družine prosimo, da vzamejo tudi za nazaj.
  Odslej imajo vsi naročniki Družine in Ognjišča napisana imena. Vsak naročnik vzame svojega.

OZNANILA SV. DRUŽINA / SELA

.