17.03.

NEDELJA

2.POSTNA

06.30 za + Janeza Flajsa (gr. 17)

08.00 za + župljane

10.00 za + Marico Tušek

Sela 10.00 +Marijo in Darjo Petek in rodb., Krajnc

18.03.

PONEDELJEK

Sv. Ciril Jeruzalemski

18.00 za + Janeza Flajsa (gr. 18)

18.00 za + Janeza in Danila Arnuša, obl. Danijela, st. Arnuš, Maroh in sor.

18.00 za + Marijo Vaupotič, 8.dan

19.03.

TOREK

Sv. JOŽEF

JEZUSOV REDNIK

08.00 za + Janeza Flajsa (gr. 19)

10.00 za + Milo in Katarino Krajnc in Albino Debevec

Sela 10.00 za + Marijo in Antona Veseliča

18.00 za + Jožefa Ostroška, obl. st. Šegula, brate in sestre in sor.

20.03.

SREDA

Sv. Klavdija, muč.

18.00 za + Janeza Flajsa (gr. 20)

18.00 za + Danila Arnuša, obl Danijela Arnuša, Andreja Petroviča in pok Arnuš

18.00 za + Petra Cafuta

21.03.

ČETRTEK

Sv. Nikolaj Flue, pušč

06.30 za + Janeza Flajsa (gr. 21)

06.30 za + Štefanijo Muzek, obl. Maksa Orešek, obl.

22.03.

PETEK

Sv. Lea, spok.

06.30 za + Janeza Flajsa (gr. 22)

06.30 za + Heleno in st Tement, st. Merc, Ignaca, st. Lončarič in mamo Ido

23.03

SOBOTA

Sv. Rebeka,

red.

06.30 za + Franca Jungra, sor.

06.30 za + Janeza Flajsa (gr. 23)

Sela 08.30 za + Janka Maleka

24.03

NEDELJA

3. POSTNA

06.30 za Antona in Marijo Širovnikj, Franca Nemca

08.00 za + Metko Hliš, obl. Viktorja, Simona Horvata

10.00 za + Janeza Flajsa (gr. 24)

Sela 10.00 za + Gerčko Murko, obl. in vse + Murko

 

DOBRO JE VEDETI

 • KRIŽEV POT
  v nedeljo, 17.3. ob 9.30 vodi križev pot biblična skupina. V petek je Dan šole in ni verouka in ne križevega pota. Prihodnjo nedeljo vodita križev pot zakonski skupini.
 • SREČANJE MOŠKIH BO GODU SV. JOŽEFA
  Navadno smo obhajali materinski dan, v nedeljo, 17.3. pa so na vrsti moški. Takoj po 8. maši bo srečanje v Župnijskem domu. Kratko predavanje, pogovor in potem moški zajtrk.
 • NADŠKOFOVA VIZITACIJA ŽUPNIJ SV. VID IN SV. ANDRAŽ
  V ponedeljek, 18.3. bo cel dan nadškof med nami. Začne z vizitacijo župnije, srečal se bo z občinskim vodstvom, obiskal šolo, nato se odpravimo na Sela. Popoldne bo na razpolago za pogovor, ob 16h bo v Leskovcu. Nato sklepna maša ob 18h pri sv. Vidu. K tej maši so povabljene vse skupine: Pevci, ŽPS, FD, biblična, molitvene, ŽK in seveda birmanci in prvoobhajanci ter ministranti.
  Po maši bo v Domu srečanje z ŽPS, v učilnici pa za animatorje in mladino.
 • SREČANJE FD
  V sredo, 20.3. ob 19h v Domu
 • SREČANJE STARŠEV PRVOOBHAJANCEV
  v ćetrtek, 21. marca ob 19h v Domu p. Miha Drevenška.
 • DAN ŠOLE
  v petek 22.3. ni verouka in ne križevega pota, ostale dni reden verouk.
 • ORATORIJSKI DAN
  bo za animatorje in otroke v soboto , 23. marca od 9.30 do 15h
 • ČIŠČENJE CERKVE
  Za čiščenje in krašenje cerkve v mesecu marcu poskrbijo verniki iz Pobrežja, 3 del.
 • VERSKI TISK
  Na razpolago je Družina, Ognjišče, Mavrica, Misijonska obzorja, Brat Frančišek, ...
  Naročnike družine prosimo, da vzamejo tudi za nazaj, če niso pri maši.
 • RAJNI:
  + Ivan Kmetec iz Jurovc 9.