Ko je sv. Frančišek po mladostnih preizkušnjah iskal svojo pot v življenje, je pred ikono križa v cerkvi sv. Damjana zaslišal: »Frančišek, popravi mojo cerkev.« Lotil se je dela in skupaj s svojimi prijatelji začel obnavljati razpadajočo cerkev.
Tudi mi smo iz leta v leto ugotavljali, da je vidovska cerkev v najslabšem stanju daleč naokrog. Notranjščino je namreč napadla vlaga, tako da je omet in belež ponekod kar odpadal.
Na sejah gospodarskega sveta (GS) in župnijskega pastoralnega sveta (ŽPS) smo se odločili, da pristopimo k obnovi notranjščine naše vidovske cerkve.

* Krstni kamen - krstilnik
Več kot 50 let naša cerkev ni imela krstilnika. Našli smo pred učilnico del krstilnika (kamnito čašo) iz plemenitega pohorskega marmorja. Viktor Gojkovič jo je lepo obnovil in dodal podstavek iz kararskega marmorja.
Vgradili smo ga v nišo, kjer so bila nekoč stranska vrata. Čudovito.

* Novi omet in pleskanje
Vlaga je bila stalni problem naše cerkve, zato smo preteklo jesen naredili drenažo  temeljev zunaj cerkve. V cerkvi pa smo  9. oktobra začeli z deli v notranjščini. Odbili smo več kot 200m2 vlažnega ometa in ga nadomestili s sušilnim ometom Kema Puconci, sneli smo tudi plinske radiatorje. Vsa ta dela so vredna okrog 35.000 eurov. Ometi so narejeni in se sušijo.

* Elektrika
Elektro MB je zahteval, da se glavne varovalke in števec prenesejo izven objekta. Sedaj se nahaja samostoječi steber ob zdravstvenem domu. Stikalna omara z varovalkami je bila »predpotopna«, polovico naprav ničemer ni služilo. Svetila bomo zamenjali z veliko bolj ekonomičnimi, sodobnimi varčnimi žarnicami. To se bo v nekaj letih poplačalo, saj sedaj plačujemo velike stroške električne energije. Deloma so dela že izvršena pred ometi. Namestitev svetil pride po pleskanju. Naprave za dia projekcije so tudi prenovljene in racionalnejše nameščene.

* Cerkvene klopi
Stare so že tudi 50 let, saj jih je dal izdelati župnik p. Danijel Tomšič. Dotrajali so klečalniki, na to so nas venomer opozarjale ženske (verjetno več klečijo). Dotrajal je ponekod tudi pod, želimo ga polakirati, da bo lažje čiščenje. Ko je izvajalec predložil predračun, se je ŽPS odločil, da namestimo hrastove klečalnike, ki se bodo dvigali, stari pod pa zamenjamo z novim smrekovim, ker ni občutne razlike med obnavljanjem starega in izdelavo novega poda. Z deli se bo začelo v februarju. Cena bo približno 5.700 eurov.

* Križev pot
Naš križev pot je delo priznanega Ptujskega slikarja Janeza Mežana. Njegova hčerka je bila znana igralka Ivanka Mežan. Same slike so še v redu, okvirji pa so potrebni sanacije, zaščite proti črvekom, dodali bi jim delno pozlatitev. Slike pridejo razporejene po celi cerkvi, kot so bile nekoč. Galerijska postavitev, kot je sedaj, ni dovoljena, ker sicer ni »pot«.

* Tabernakelj in antipendij
Notranjščina najbolj svetega prostora je tudi dotrajala. Antipendij (podstavek glavnega oltarja) moramo na novo prebarvati in marmorirati.   

Viri financiranja
1. Iz razpisa za sofinanciranje kulturne dediščine Občine Videm smo že dobili znesek 10.500 eurov.
2. V župnijski blagajni smo zbrali 9.500 eurov.
3. Vse nabirke in ofri.
4. Vsako gospodinjstvo ali posamezniki. Po sklepu GS in ŽPS naj bi vsako gospodinjstvo ali posamezniki, ki imajo svoje gospodinjstvo, prispevali 100 eurov, lahko tudi v več obrokih, seveda navzgor ni omejitve.
5. Botri - vabilo k boterstvu
Zlati boter - prispeva 500 eurov ali več
Srebrni boter - prispeva vsaj 250 eurov
Bronasti boter - prispeva vsaj 150 eurov
Svoje prispevke lahko:
-  prinesete v župnijsko pisarno ali v zakristijo in boste vpisani v knjigo dobrotnikov
ali
- nakažete na TRR NKBM, številka računa SI56 0420 2000 0808 723, sklic SI00 217, Župnijski urad svetega Vida-Videm pri Ptuju, Videm 50, 2284 Videm pri Ptuju
Doslej je že 12 botrov. Hvala tudi vsem, ki so že svoj dar za cerkve prispevali. Pričakujemo, da se bodo odzvali vsi naši občani in vsi farani, posebej še tisti, ki sicer ne zahajajo redno v cerkev, ker gre za največji kulturni spomenik. Pa tudi sicer, skoraj vsi smo navezani na cerkvene usluge: krsti, prva obhajila, pogrebe pa imajo skoraj vsi (eden ali dva na leto sta civilna).
Do kdaj?
Vsekakor bodo dela končana pred veliko nočjo. Za vaše prispevke prosimo čim prej, saj moramo poravnati že nastale dolgove.
Po sklepu ŽPS to pismo prejmejo vsa gospodinjstva v župniji.
V letu 2018 bomo na podružnični cerkvi sv. Družine na Selah obnavljali fasado cerkve. Glede na to se bo vsak odločil, koliko bo kam dal, saj smo ena fara.

Bog naj blagoslovi naše delo.

p. Tarzicij Kolenko žpk. mod.