Biblična skupina Sv. Vid, je v soboto, 28. januarja 2017, prvič v župniji Videm pripravila »MINI SVETOPISEMSKI MARATON«, kar pomeni, neprestano branje Svetega pisma. Naš mini svetopisemski maraton je bil le del velikega »slapa Božje besede«, saj je v vsej Sloveniji potekalo preko 50 takšnih »mini svetopisemskih maratonov«. Kristjani vse Božje delovanje razumemo kot utelešenje njegove besede in ko ta postaja »dogodek« v našem času in prostoru, smo deležni Boga. Tak dogodek je tudi svetopisemski maraton-izmenično, nepretrgano branje Svetega pisma 24 ur na dan. Tu ne gre za tekmovanje v hitrem branju Svetega pisma, pač pa je prebiranje Božje besede hkrati tudi molitev za bralca in poslušalca. V sredo, 25. januarja se je začel deveti svetopisemski maraton, kjer je kar pet dni, 24 ur na dan, potekalo nepretrgano branje Svetega pisma v Marijini kapeli pri Sv. Jožefu na Poljanah v Ljubljani. Letošnji maraton nosi naslov »Spregovorim ti na srce«. Besedilo je vzeto iz Knjige preroka Ozeja (2,16).

Pri nas na Vidmu je potekal »mini svetopisemski maraton«, nepretrganega branja Svetega pisma v soboto, 28. Januarja, od 14,00 do 18,00 ure v samostanski kapeli. Povabljeni so bili člani Biblične skupine in bralci beril, ki berejo pri mašah. Na oltarju je bilo veliko sveto pismo z zlatimi robovi. Začeli smo s kratkim nagovorom in povabilom za vztrajno branje in molitvijo na čast Sv. Duhu, da bi nam Bog spregovoril »na srce«. Brali smo Lukov evangelij, na koncu pa začeli brati tudi Janezov evangelij. Bralo nas je izmenično dvanajst bralcev v dveh krogih, nekaj pa jih je samo poslušalo. Zaključili smo z zahvalno pesmijo in prejeli Božji blagoslov, ki nam ga je podelil p. Janez Ferlež. Po 18,00 uri smo se še nekaj trenutkov družili ob toplem čaju, se pogovarjali o prijetnih občutkih ob branju Svetega pisma, dogovorili pa smo se, da bi naj »mini svetopisemski maraton« postal v naši župniji tradicionalni dogodek vsako leto v organizaciji Biblične skupine.

Tonček H.