Z zbirno akcijo za ureditev nove elektrifikacije zvonov smo začeli v mesecu novembru in končali na Štefanovo, 26. decembra 2008. Potrebno je bilo zbrati po takratnem predračunu še 4.143,20 EUR. Podružnična cerkev sv. Družine je imela na računu 4.000,00 EUR. Ob naročilu del je bilo potrebno plačati 60 % od skupne vrednosti del. To ni bilo dovolj, zato je minoritski samostan sv. Vida priskočil na pomoč in posodil 800,00 EUR. S plačilom je začel teči rok izdelave, ki je bil med 30. in 60. dnevi. Delo so »mojstri« g. Sebastiena Majhna iz Hajdine končali tri dni pred Božičem, to je, 22. 12. 2008 ob 14. uri. Končni račun za delo je bil višji za 250,80 EUR, zaradi nove električne napeljave v zvonik, saj niso mogli uporabiti prejšnjih vodov. Skupaj 8.394,00 EUR.

Denar se je zbiral po vaseh - pri članih župnijskega pastoralnega sveta in pri ključarju. Nekateri pa so svoj dar oddali duhovniku. Ves ta denar je sedaj prištet k skupnemu denarju, ki se je pobiral po vaseh, tudi od botrov, razen od članov PGD Sela.

1. BARISLOVCI (zbiratelj Maks Pukšič) 1.470,00 EUR
2. SELA (zbirateljica Rozika Murko) 1.220,00 EUR
3. ZGORNJA PRISTAVA (zbiratelj Janko Muzek) 670,00 EUR
4. TRNOVEC (zbirateljica Rozika Murko) 710,00 EUR
5. LANCOVA VAS (zbiratelj Franc Gojkošek) 530,00 EUR
6. POPOVCI (zbiratelj Franc Gojkošek) 100,00 EUR
7. ČLANI PGD Sela (člani prostovoljnega gasilskega društva - Sela ) 200,00 EUR
8. IVAN VIDOVIČ (izdelal dotrajano stopnico v zvonik - dar)

SKUPAJ: 4.900,00 EUR. S tem je vrnjeno tudi posojilo v vrednosti 800,00 EUR samostanu, katerega pa samostan hvaležno odklanja in ga podarja cerkvi sv. Družine na Selah. Izvajalcu g. Sebastienu Majhnu iz Hajdine, je poravnano tudi dokončno izplačilo v vrednosti 40% po predračunu, to je 3.594,00 EUR. V delu je vračunan tudi 20 % davek. Denarja je še ostalo 506,00 EUR in posojilo 800,00 EUR, katerega poklanja samostan selski cerkvi. Skupaj 1.306,00 EUR. To bomo uporabili za menjavo električne omarice v zakristiji, ostanek pa gre na račun selske podružnične cerkve.

VAŽNO
Vse vasi, ki so zbrale nad 200 EUR so botre. Botri največjemu zvonu, ki poje v čast sv. Florijanu, so člani PGD Sela, saj je ta zvon tudi njihov zavetnik. Imamo tudi dvakratne botre in več, vendar ne želijo biti javno razglašeni.

Hvala vsem darovalcem!

KDAJ IN KAKO ZVONOVI ZVONIJO?

V posebnem listu, smo novembra 2008 napisali zgodovino selskih zvonov, zato tega sedaj ne bomo ponavljali. V zvoniku so torej trije zvonovi, ki imajo sedaj novi električni mehanski pogon za zvonjenje, ki se razlikuje od prejšnjega, ki je dotrajal. Največji in srednji zvon imata tudi nove nosilce (jarma). Zvonovi so obešeni na spodnji del tramov (prej so bili pritrjeni zgoraj) in so tudi drugače razvrščeni. Urejena je nova elektronsko krmilna Sirio ura ( 8 kanalna). Urejena je tudi nova električna napeljava. Vse komande so v zvoniku pri koru. Ročno zvonjenje pa je urejeno tudi v zakristiji.

VSAKI DAN
Zvonovi zvonijo vsaki dan Angel Gospodov ob 7. uri zjutraj in ob 12. uri opoldne. Zvečer zvonijo Angel Gospodov in za verne duše ob različnih urah. Tako kot se spreminja čas nočitve, se oglašajo zvonovi v večernih urah in sicer:

od 28. 10. do 31. 01. zvoni ob 17. uri;
od 01. 02. do 25. 03. zvoni ob 18. uri;
od 26. 03. do 15. 05. zvoni ob 20. uri;
od 16. 05. do 31. 07. zvoni ob 20, 31. uri;
od 01. 08. do 15. 09. zvoni ob 20. uri;
od 16. 09. do 27. 10. zvoni ob 18, 31 uri;
od 28. 10. do 31. 01. zvoni ob 17. uri itd. …

VSAKI PETEK
Vsaki petek popoldne ob 15. uri zvoni v spomin na Jezusovo smrt na križu na Oljski gori v mestu Jeruzalem.

ZVONJENJE PRED SV. MAŠO
Pred vsako sveto mašo zvon zvoni eno uro prej, potem 15 minut pred sv. mašo in ob začetku sv. maše vsi trije skupaj. Zvon (zvonovi) se oglasi šele po bitju ure.

BITJE URE
Z novo ureditvijo zvonjenja, je sedaj urejeno tudi bitje ure. Bitje ure je urejeno tako, da vsakih 15 minut udarita kladiva na dva zvonova: enkrat, dvakrat, trikrat štirikrat – polno uro pa bije samo en zvon za določeno uro (1 - 12). Do sedaj je ura bila tudi ponoči. Določene ljudi je to motilo, pa se sedaj bitje ure oglaša samo od 6. ure zjutraj do 22. ure zvečer.

PRITRKOVANJE
Na zvonove lahko tudi pritrkavamo ob večjih slovesnostih. Program ima 8 določenih melodij. Lahko pa jih vstavimo še več, pač po svoji želji.

ZVONJENJE UMRLIM
Umrlim zvoni po določenem in ustaljenem redu. Naznani se smrt (moški, ženska otrok), ostalo zvonjenje pa se izvrši takoj po zvonjenju Angel Gospodov – največ tri dni zapovrstjo.

NAJ ZVONOVI VESELO POJO BOGU V ČAST, ŽIVIM V OPOMIN, MRTVIM V SPOMIN!

HVALA ZA VAŠ DAR!

P. Slavko Stermšek
gvardijan in žpk sodelavec
Sela, Januar 2009