Dragi birmanci, botri, starši, spoštovani birmovalec nadškof dr. Martin Kmetec, p. Milan Kos, p. Klemen Slapšak, p. Tarzicij Kolenko in vsi navzoči.
V lepem nedeljskem dopoldnevu smo tako prišli do konca današnje slovesnosti, na katero ste se, dragi birmanci, pripravljali že dalj časa.
Danes ste prejeli zakrament svete birme, Svetega duha, Tolažnika, ki vas bo v življenju utrjeval v veri in upanju. Ostanite odprti za njegove spodbude, saj vam bodo te vedno znova dajale potrebnih moči in milosti za dejavno krščansko življenje.
Spoštovani botri! Vaša vloga se ne konča z današnjim obhajanjem svete birme, ampak se nadaljuje vse življenje. Birmanski botri pomagajo in nadaljujejo vzgojno delo staršev. Biti izbran in naprošen za botra je častna in odgovorna naloga in traja vse življenje. Danes ste z vašimi birmanci stkali posebno vez, ki jo oboji negujte in spoštujte.
Spoštovani birmovalec nadškof dr. Martin Kmetec! Zahvaljujemo se vam, da ste našim birmancem Župnije sv. Vida pri Ptuju v imenu Svete trojice podelili Očetov dar – dar Svetega duha. Hvala za posvetitev in za vse smernice, ki ste jih namenili. Prosimo vas za molitev in blagoslov, da bomo znali prav ravnati in slediti njemu, ki je Pot, Resnica in Življenje.
Iskrena hvala provincialu p. Milanu Kosu za opravljeno skušnjo.
Velika zahvala gre tudi našemu p. Klemnu Slapšaku, ki je zadnji dve leti vestno in odgovorno skrbel za versko vzgojo naših otrok. Hvala za vse skrbne besede, dejanja in dogodke, ki ste jih skupaj preživeli z našimi otroki. Župnikov vrt, igrišče, krajši izleti in Kristusov pasijon – to je le nekaj besed, ki bodo v spomin priklicale čas, ki ste ga preživeli skupaj. Hvala za zgled, iskrene besede in molitve, ki ste jih namenili našim birmancem.
Iskrena zahvala tudi p. Tarziciju Kolenku, ki je ob pomoči katehetinje Natalije začel versko vzgojo in pot naših otrok, ko so prestopili šolski prag, in jih tako učil prvih molitev in verskih dogodkov, da danes lahko ponosno stojijo pred nami kot birmanci.
Dragi starši! Zavedajmo se, kako velik in dragocen dar so naši otroci. So naš smisel življenja. Njihova sreča je sicer odvisna od njih samih, na nas pa je, da jim pokažemo pravo smer in jih naučimo živeti z vrednotami, ki jih bodo odlikovale v spoštovanega in dostojnega človeka.
Hvala vam, da smo zanje pripravili lep spomin na današnji dan.

Ksenija Kolednik

Začetek birme v župniji sv. Vida

 

Slovesnost sv. birme v župniji sv. Vida